Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Ändring av antalet utestående aktier

07:59 / 28 February 2009 Addtech Press release

Ändring av antalet utestående aktier

Sat, 28 Feb 2009 07:59:00 +0100

Under februari månad 2009 har innehavare av personaloptioner utnyttjat 18 400 personaloptioner för förvärv av 18 400 B-aktier.

Addtech ABs innehav av återköpta aktier uppgår vid utgången av februari till 652 500 B-aktier, vilket motsvarar 2,9 procent av antalet aktier och 2,0 procent av röstetalet i Addtech.

Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 22 732 832 fördelat på 1 102 470 A-aktier och 21 630 362 B-aktier. Antalet utestående aktier i Addtech uppgår vid utgången av februari till 22 080 332.

Stockholm den 28 februari 2009

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Pressrelease 090228

Show as PDF