Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Ändring av antalet utestående aktier

09:00 / 31 May 2009 Addtech Press release

Ändring av antalet utestående aktier

Sun, 31 May 2009 09:00:00 +0200

Under maj månad 2009 har innehavare av personaloptioner utnyttjat 40 000 personaloptioner för förvärv av 40 000 B-aktier.

Addtech ABs innehav av återköpta aktier uppgår vid utgången av maj till 597 400 B-aktier, vilket motsvarar 2,6 procent av antalet aktier och 1,8 procent av röstetalet i Addtech.

Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 22 732 832 fördelat på 1 102 470 A-aktier och 21 630 362 B-aktier. Antalet utestående aktier i Addtech uppgår vid utgången av maj till 22 135 432.

Stockholm den 31 maj 2009

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Pressrelease 090531

Show as PDF