Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Ändring av antalet utestående aktier

17:30 / 30 June 2009 Addtech Press release

Ändring av antalet utestående aktier

Tue, 30 Jun 2009 17:30:00 +0200

Under juni månad 2009 har innehavare av personaloptioner utnyttjat 7 500 personaloptioner för förvärv av 7 500 B-aktier.

Addtech ABs innehav av återköpta aktier uppgår vid utgången av juni till 589 900 B-aktier, vilket motsvarar 2,6 procent av antalet aktier och 1,8 procent av röstetalet i Addtech.

Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 22 732 832 fördelat på 1 102 470 A-aktier och 21 630 362 B-aktier. Antalet utestående aktier i Addtech uppgår vid utgången av juni till 22 142 932.

Stockholm den 30 juni 2009

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Pressrelease 090630

Show as PDF