Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Årsredovisning 2008/2009

17:30 / 7 July 2009 Addtech Press release

Årsredovisning 2008/2009

Tue, 7 Jul 2009 17:30:00 +0200

Addtechs årsredovisning för 2008/2009 finns nu tillgänglig på Addtechs hemsida www.addtech.com där såväl svensk som engelsk version finns. I tryckt format beräknas årsredovisningen vara aktieägarna tillhanda i mitten av juli. Årsredovisningen kan, förutom på Addtechs hemsida, även beställas från Addtech AB, Box 5112, 102 43 Stockholm, telefon +46 (0)8 470 49 00, e-post info@addtech.com.

Stockholm den 7 juli 2009

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10.

Pressmeddelande

Show as PDF