Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2009 (3 månader)

11:31 / 16 July 2009 Addtech Press release

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2009 (3 månader)

Thu, 16 Jul 2009 11:31:00 +0200

 •       Nettoomsättningen minskade med 18 procent till 951 MSEK (1 154).
 •       Rörelseresultatet minskade med 53 procent till 54 MSEK (116).
 •       Resultatet efter finansiella poster minskade till 50 MSEK (111) och resultatet efter          skatt uppgick till 36 MSEK (82).
 •       Vinst per aktie uppgick till 1,60 SEK (3,65). För den senaste tolvmånadersperioden           uppgick vinst per aktie till 10,00 SEK (13,00).
 •       Kassaflödet från rörelsen uppgick till 38 MSEK (49). För den senaste tolvmånaders-          perioden uppgick kassaflöde per aktie till 13,40 SEK (15,30).
 •       Avkastningen på eget kapital uppgick till 29 procent och soliditeten var 41 procent.
 • Stockholm den 16 juli 2009Johan SjöVD och koncernchefDelårsrapport för perioden 1 april - 30 september 2009 kommer att publiceras den 28 oktober 2009. Informationen i denna rapport är sådan som Addtech ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli kl 11.30.För ytterligare information, kontakta;Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00Kennet Göransson, Ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 10 Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

  Delårsrapport 1 april - 30 juni 2009 (3 månader)

  Show as PDF