Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Aktierelaterat incitamentsprogram har fulltecknats

09:00 / 17 September 2009 Addtech Press release

Aktierelaterat incitamentsprogram har fulltecknats

Thu, 17 Sep 2009 09:00:00 +0200

Det av årsstämman 2009 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet riktat till 22 ledningspersoner om maximalt 236 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 9,20 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 127,70 SEK motsvarande 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 31 augusti - 11 september 2009. Lösenperioden är mellan 3 september 2012 och 14 juni 2013. Stockholm den 17 september 2009Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, CEO, +46 8 470 49 00

Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Aktierelaterat incitamentsprogram har fulltecknats

Show as PDF