Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Ändring av antalet utestående aktier

16:00 / 30 September 2009 Addtech Press release

Ändring av antalet utestående aktier

Wed, 30 Sep 2009 16:00:00 +0200

Under september månad 2009 har innehavare av personaloptioner utnyttjat 5 000 personaloptioner för förvärv av 5 000 B-aktier.

Addtech ABs innehav av återköpta aktier uppgår vid utgången av september till 521 900 B-aktier, vilket motsvarar 2,3 procent av antalet aktier och 1,6 procent av röstetalet i Addtech.

Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 22 732 832 fördelat på 1 102 470 A-aktier och 21 630 362 B-aktier. Antalet utestående aktier i Addtech uppgår vid utgången av september till 22 210 932.

Stockholm den 30 september 2009

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Ändring av antalet utestående aktier

Show as PDF