Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Ändring av antalet utestående aktier

11:30 / 29 January 2010 Addtech Press release

Ändring av antalet utestående aktier

Fri, 29 Jan 2010 11:30:00 +0100

Under januari månad har innehavare av personaloptioner utnyttjat 83 000 personaloptioner för förvärv av 83 000 B-aktier. Addtechs innehav av återköpta aktier uppgår vid utgången av januari till 402 000 B-aktier, vilket motsvarar 1,8 procent av antalet aktier och 1,2 procent av röstetalet i Addtech. Antalet utestående aktier i Addtech uppgår vid utgången av januari till 22 330 832.Stockholm den 29 januari 2010Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Ändring av antalet utestående aktier

Show as PDF