Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar finskt bolag

08:00 / 26 October 2010 Addtech Press release

Addtech förvärvar finskt bolag

Tue, 26 Oct 2010 08:00:00 +0200

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Elgood Oy.

Elgood är ett teknikhandelsföretag som säljer komponenter och kundanpassade lösningar inom området elektronik. Företaget är en välkänd leverantör till finska tillverkare av utrustningar inom telekom- och energisektorn samt industri-automation. Elgood har nio anställda och omsättningen uppgår till drygt 4 MEUR.

Elgood kompletterar mycket väl Addtech Components verksamhet och medför efter det nyligen gjorda förvärvet  av det norska bolaget Fox Electronics AS att affärsområdet nu etablerat en heltäckande nordisk position för försäljning av komponenter och kundanpassade lösningar inom området elektronik.

Tillträde beräknas ske den 1 november 2010 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. 

Stockholm den 26 oktober 2010

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00Anders Claeson, Affärsområdeschef Addtech Components, +46 70 864 15 16

Addtech förvärvar finskt bolag

Show as PDF