Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar norskt bolag

12:00 / 6 October 2010 Addtech Press release

Addtech förvärvar norskt bolag

Wed, 6 Oct 2010 12:00:00 +0200

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fox Electronics AS.

Fox Electronics är ett teknikhandelsföretag som säljer komponenter och kundanpassade lösningar inom områdena elektronik och fiberoptik. Företaget är en välkänd leverantör till norska tillverkare av tekniskt avancerade utrustningar. Fox Electronics har sju anställda och omsättningen uppgår till cirka 45 MNOK.

Fox Electronics kompletterar mycket väl Addtech Components verksamhet och medför en förstärkning av affärsområdets befintliga position inom elektronik och fiberoptik på den nordiska marknaden.

Tillträde beräknas ske den 1 november 2010 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 6 oktober 2010

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00Anders Claeson, Affärsområdeschef Addtech Components, +46 70 864 15 16

Addtech förvärvar norskt bolag

Show as PDF