Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 30 september 2010 (6 månader)

08:00 / 28 October 2010 Addtech Press release

Delårsrapport 1 april - 30 september 2010 (6 månader)

Thu, 28 Oct 2010 08:00:00 +0200

 1 april - 30 september 2010 (6 månader)

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 2 035 MSEK (1 776).

  • Rörelseresultatet ökade med 81 procent till 172 MSEK (95).

  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 91 procent till 166 MSEK (87) och resultatet efter skatt ökade med 89 procent till 121 MSEK (64).

  • Vinst per aktie uppgick till 5,40 SEK (2,85). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 9,15 SEK (8,10).

  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 83 MSEK (123). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 11,40 SEK (14,40).

  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 26 procent och soliditeten var 39 procent.

  • Under verksamhetsåret har koncernen genomfört nio förvärv vilket tillför en omsättning om cirka 460 MSEK på årsbasis.

1 juli - 30 september 2010 (3 månader)

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 24 procent till 1 019 MSEK (825).

  • Rörelseresultatet ökade med 102 procent till 83 MSEK (41) och rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (5,0).

  • Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 2,60 SEK (1,25).

Stockholm den 28 oktober 2010Johan SjöVD och koncernchefDelårsrapporten för perioden 1 april-31 december 2010 kommer att publiceras 10 februari 2011.Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2010 kl. 08.00 (CET).För ytterligare information, kontakta;Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00Kristina Willgård, Ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 10 Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport 1 april - 30 september 2010 (6 månader)

Show as PDF