Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Omstämpling av A-aktier och ändring av antalet utestående aktier

12:00 / 26 February 2010 Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier och ändring av antalet utestående aktier

Fri, 26 Feb 2010 12:00:00 +0100

Under februari månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 099 782 medan antalet B-aktier uppgår till 21 633 050.Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell:  

  Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 1 101 126 21 631 706 32 642 966 22 732 832
Efter omstämpling 1 099 782 21 633 050 32 630 870 22 732 832

Under februari månad har innehavare av personaloptioner utnyttjat 22 000 personaloptioner för förvärv av 22 000 B-aktier. Addtech AB har under februari månad återköpt 86 800 aktier till en genomsnittlig kurs av 115,65 SEK. Addtech ABs innehav av återköpta aktier uppgår vid utgången av februari till 466 800 B-aktier, vilket motsvarar 2,1 procent av antalet aktier och 1,4 procent av röstetalet i Addtech. Antalet utestående aktier i Addtech uppgår vid utgången av februari till 22 266 032.Stockholm den 26 februari 2010Addtech AB (publ)För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Omstämpling av A-aktier och ändring av antalet utestående aktier

Show as PDF