Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar finskt diagnostikabolag

13:30 / 7 May 2010 Addtech Press release

Addtech förvärvar finskt diagnostikabolag

Fri, 7 May 2010 13:30:00 +0200

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Immuno Diagnostic Oy.Immuno Diagnostic Oy säljer reagenser för diagnostik och forskning till laboratorier vid sjukhus, högskolor och universitet samt till läkemedelsföretag. Företaget har en stark position på den finska marknaden och representerar ledande leverantörer inom det immunologiska och molekylärbiologiska området. Bolaget har tio anställda och omsättningen uppgår till cirka 4 MEUR.

Immuno Diagnostic Oy kompletterar mycket väl Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Diagnostics. Affärsenheten fokuserar på försäljning av reagenser och utrustningar till sjukhuslaboratorier i hela Norden.

Tillträde sker den 31 maj 2010 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår

Stockholm den 7 maj 2010

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00Göran Brandt, Affärsområdeschef Addtech Life Science, +46 8 59 41 13 55

Addtech förvärvar finskt diagnostikabolag

Show as PDF