Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Omstämpling av A-aktier

08:00 / 31 May 2010 Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

Mon, 31 May 2010 08:00:00 +0200

Under maj månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 2 688 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 097 094 medan antalet B-aktier uppgår till 21 635 738.

Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell:

  Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 1 099 782 21 633 050 32 630 870 22 732 832
Efter omstämpling 1 097 094 21 635 738 32 606 678 22 732 832

Stockholm den 31 maj 2010

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Omstämpling av A-aktier

Show as PDF