Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar BEVI koncernen

11:00 / 28 June 2010 Addtech Press release

Addtech förvärvar BEVI koncernen

Mon, 28 Jun 2010 11:00:00 +0200

Addtech Industrial Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i BEVI International AB.

BEVI  är en av de ledande leverantörerna av elektriska motorer i Sverige och har även starka positioner och verksamheter i övriga Norden, Baltikum och Kina. BEVI- bolagen är kända för sina elektriska motorer men säljer även mekaniska växlar, frekvensomriktare, egentillverkade specialmotorer samt erbjuder service och underhåll. Sammantaget omsätter BEVI-bolagen ca 200 MSEK och har drygt 90  anställda.

BEVI-bolagen bildar en egen affärsenhet inom affärsområdet Addtech Industrial Solutions. Addtech ser goda möjligheter att tillsammans med de tidigare ägarna i BEVI utveckla och stärka affärskoncept inom elektriska drivsystem såväl produktmässigt som geografiskt till industriella kunder. 

Tillträde sker den 1 juli 2010 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.   

Stockholm den 28 juni 2010

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontaktaJohan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00Håkan Franzén, Affärsområdeschef Addtech Industrial Solutions, + 46 8 470 49 12

Addtech förvärvar BEVI koncernen

Show as PDF