Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar finskt bolag inom fiberoptik

13:30 / 1 July 2010 Addtech Press release

Addtech förvärvar finskt bolag inom fiberoptik

Thu, 1 Jul 2010 13:30:00 +0200

Addtech Industrial Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i ACC Systems Oy.ACC Systems Oy är ett teknikhandelsföretag som säljer fiberoptiska nätverkskomponenter och -system till telekomoperatörer och nätverksinstallatörer på den finska marknaden. Företaget är en ledande leverantör av komponenter och systemlösningar inom fiberoptik. ACC Systems Oy kompletterar mycket väl affärsenheten MI Group, som redan idag har en stark position inom detta teknologiområde på den nordiska marknaden. ACC Systems Oy omsätter cirka 3 MEUR.Tillträde sker den 1 Juli 2010 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.      

Stockholm den 1 juli 2010

Addtech AB (publ)För ytterligare information kontaktaJohan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00Håkan Franzén, Affärsområdeschef Addtech Industrial Solutions, +46 8 470 49 12

Addtech förvärvar finskt bolag inom fiberoptik

Show as PDF