Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Offentliggörande av årsredovisning 2009/2010

12:00 / 12 July 2010 Addtech Press release

Offentliggörande av årsredovisning 2009/2010

Mon, 12 Jul 2010 12:00:00 +0200

Addtechs årsredovisning för 2009/2010 finns nu tillgänglig på Addtechs hemsida www.addtech.com där såväl svensk som engelsk version finns. I tryckt format beräknas årsredovisningen vara aktieägare som beställt denna tillhanda i mitten av juli. Årsredovisningen kan, förutom på Addtechs hemsida, även beställas från Addtech AB, Box 5112, 102 43 Stockholm, telefon +46 8 470 49 00, e-post info@addtech.com.

Stockholm den 12 juli 2010

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10.

Offentliggörande av årsredovisning 2009/2010

Show as PDF