Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Omstämpling av A-aktier

08:00 / 30 July 2010 Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

Fri, 30 Jul 2010 08:00:00 +0200

Under juli månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 095 750 medan antalet B-aktier uppgår till 21 637 082.

Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell:

  Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 1 097 094 21 635 738 32 606 678 22 732 832
Efter omstämpling 1 095 750 21 637 082 32 594 582 22 732 832

Stockholm den 30 juli 2010

Addtech AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta Kennet Göransson, CFO, +46 8 470 49 10

Omstämpling av A-aktier

Show as PDF