Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Hansabattery Oy

11:00 / 1 September 2010 Addtech Press release

Addtech förvärvar Hansabattery Oy

Wed, 1 Sep 2010 11:00:00 +0200

Addtech Energy & Equipment, ett affärsområde i Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Hansabattery Oy.Hansabattery Oy säljer specialbatterier, till i huvudsak finska institutionella och industriella kunder. Bolaget representerar världsledande leverantörer inom sitt produktområde och har en stark position inom sina kund- och produktsegment. Hansabattery Oy kommer att ingå i affärsenheten Energy Storage och bolaget ger ett viktigt produktmässigt tillskott till Addtechkoncernens försäljning av specialbatterier på den finska och baltiska marknaden. Hansabattery Oy omsätter cirka 2 MEUR.Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.   Stockholm den 1 september 2010Addtech AB (publ)För ytterligare information kontaktaJohan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00Åke Darfeldt, Affärsområdeschef Addtech Energy & Equipment, +46 708 870 515

Addtech förvärvar Hansabattery Oy

Show as PDF