Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Aktierelaterat incitamentsprogram

08:30 / 14 September 2010 Addtech Press release

Aktierelaterat incitamentsprogram

Tue, 14 Sep 2010 08:30:00 +0200

I det av årsstämman 2010 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet har 221 700 köpoptioner tecknats. Programmet om maximalt 236 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B, har riktats till 24 ledningspersoner.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 11,00 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 164,70 SEK motsvarande 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 30 augusti - 10 september 2010. Lösenperioden är mellan 16 september 2013 och 30 maj 2014. 

Stockholm den 14 september 2010

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontaktaJohan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00Susann Nyberg, Group Controller, +46 8 470 49 06

Aktierelaterat incitamentsprogram

Show as PDF