Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Addtech förvärvar Rollco

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Rollco Holding AB.Rollco är en leda...

11:00 / 24 Nov Addtech Press release

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2011 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet riktat till 25 ledningspersoner om maximalt 200 000 köpoptioner på återköpta ak...

14:30 / 15 Sep Addtech Press release

Addtech förvärvar Fr Ramström Transmission AB

Addtech Industrial Solutions, ett affärsområde i Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fr Ramström Transmission AB....

15:30 / 5 Sep Addtech Press release

Addtech AB återköp av egna aktier

Addtech har idag, den 24 augusti 2011 återköpt 500 000 B-aktier till en snittkurs av 142,50 kr.Addtechs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 98...

16:45 / 24 Aug Addtech Press release

Årsstämma i Addtech AB 23 augusti 2011

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:Utdelning Utdelningen fastställdes til...

18:30 / 23 Aug Addtech Press release

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 augusti 2011, kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev...

08:15 / 15 Jul Addtech Press release

Offentliggörande av årsredovisning 2010/2011

Addtechs årsredovisning för 2010/2011 finns nu tillgänglig på
Addtechs hemsida www.addtech.com där såväl svensk som engelsk
version finns.
I tr...

12:00 / 8 Jul Addtech Press release

Addtech förvärvar Maxeta AS

Addtech Energy & Equipment, ett affärsområde i Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Maxeta AS.Maxeta är ett teknik...

13:30 / 7 Jun Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

Under maj månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 780 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.Efter omstäm...

08:00 / 31 May Addtech Press release

Bokslutskommuniké 1 April 2010-31 Mars 2011

1 april 2010-31 mars 2011 (12 månader) * Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 4 418 MSEK (3 680). * Rörelseresultatet ökade med 76 procent til...

12:15 / 17 May Addtech Press release

Addtech förvärvar Trinergi

Addtech Energy & Equipment, ett affärsområde i Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Trinergi AB.Trinergi är ett te...

13:00 / 24 Mar Addtech Press release

Addtech förvärvar Elteco AS

Addtech Energy & Equipment, ett affärsområde i Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Elteco AS.Elteco är ett teknik...

16:30 / 10 Mar Addtech Press release

Addtech förvärvar Electra-Box Diagnostica

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtechkoncernen,
har idag förvärvat samtliga aktier i Electra-Box Diagnostica
AB.
Electra-Box Diag...

12:30 / 11 Jan Addtech Press release