Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april-30 september 2011 (6 månader)

08:00 / 27 October 2011 Addtech Press release

1 april-30 september 2011 (6 månader)

* Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 2 453 MSEK (2 035). * Rörelseresultatet ökade med 31 procent till 226 MSEK (172). * Resultatet efter finansiella poster ökade med 30 procent till 216 MSEK (166) och resultatet efter skatt ökade med 30 procent till 157 MSEK (121). * Vinst per aktie uppgick till 7,00 SEK (5,40). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 13,40 SEK (9,15). * Kassaflödet från rörelsen uppgick till 86 MSEK (83). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 13,65 SEK (11,40). * Avkastningen på eget kapital uppgick till 34 (26) procent och soliditeten var 34 procent (39). * Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt fyra förvärv, varav ett efter periodens slut, vilket tillför en omsättning om cirka 250 MSEK på årsbasis.

1 juli-30 september 2011 (3 månader)

* Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 20 procent till 1 218 MSEK (1 019). * Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 114 MSEK (83) och rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (8,1). * Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 3,55 SEK (2,60).

Stockholm den 27 oktober 2011

Johan Sjö VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Delårsrapporten för perioden 1 april-31 december 2011 kommer att publiceras 9 februari 2012.

För ytterligare information, kontakta; Johan Sjö, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00 Kristina Willgård, Ekonomidirektör, telefon +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport 1 april-30 september 2011 (6 månader): hugin.info/132861/R/1558143/481345.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF