Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Bokslutskommuniké 1 April 2010-31 Mars 2011

12:15 / 17 May 2011 Addtech Press release

1 april 2010-31 mars 2011 (12 månader)

* Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 4 418 MSEK (3 680). * Rörelseresultatet ökade med 76 procent till 380 MSEK (216). * Resultatet efter finansiella poster ökade med 80 procent till 364 MSEK (202) och resultatet efter skatt ökade med 77 procent till 265 MSEK (150). * Vinst per aktie uppgick till 11,80 SEK (6,60). * Kassaflödet från rörelsen uppgick till 300 MSEK (293) och kassaflöde per aktie uppgick till 13,50 SEK (13,20). * Avkastningen på eget kapital uppgick till 31 procent och soliditeten var 40 procent. * Sedan verksamhetsårets början har koncernen gjort fjorton förvärv, varav två med tillträde efter räkenskapsåret, vilka tillför en omsättning om drygt 700 MSEK på årsbasis. * Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 SEK per aktie (5,00).

1 januari-31 mars 2011 (3 månader)

* Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 22 procent till 1 183 MSEK (971). * Rörelseresultatet ökade med 61 procent till 106 MSEK (66) och rörelsemarginalen uppgick till 9,0 procent (6,8). * Resultatet efter skatt uppgick till 75 MSEK (48). * Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 3,30 SEK (2,15).

Bokslutskommunikén kommer att presenteras vid analytiker- och investerarmöte onsdagen den 18 maj kl 08.30 på Operaterrassen i Stockholm. Anmälan samt ytterligare information finns på www.financialhearings.com.

Delårsrapporten för perioden 1 april-30 juni 2011 kommer att publiceras 15 juli 2011.

Koncernens årsredovisning 2010/2011 distribueras med post under juli månad 2011 till aktieägare som beställt denna. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Addtechs hemsida, www.addtech.com, samt kan beställas i tryckt format.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2011 kl. 12.15 (CET).

För ytterligare information kontakta: Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00 Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL 2010-31 MARS 2011: hugin.info/132861/R/1516431/452781.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF