Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Maxeta AS

13:30 / 7 June 2011 Addtech Press release

Addtech Energy & Equipment, ett affärsområde i Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Maxeta AS.

Maxeta är ett teknikhandelsbolag verksamt inom två huvudområden, produkter för eldistribution samt elinstallationsmaterial. Bolaget representerar världsledande leverantörer inom sina produktområden och har en stark position på den norska marknaden inom sina kund- och produktsegment.

Maxeta kommer att ingå i affärsenheten Energy Supply och bolaget ger ett viktigt produktmässigt tillskott till Addtechkoncernens försäljning av elektrotekniska produkter på den norska marknaden. Maxeta har 50 anställda och omsätter cirka 80 MNOK.

Tillträde beräknas ske den 1 juli 2011 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 7 juni 2011

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00 Åke Darfeldt, Affärsområdeschef Addtech Energy & Equipment, +46 708 870 515

Addtech förvärvar Maxeta AS: hugin.info/132861/R/1521717/457937.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF