Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Addtech förvärvar Norsk Analyse-koncernen

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtech-koncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Norsk Analyse AS.Norsk Analyse-k...

17:10 / 12 Dec Addtech Press release

Addtech förvärvar Active Care Sverup AB

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, förvärvar samtliga aktier i Active Care Sverup AB.Active Care säljer medicintekniska pro...

14:00 / 8 Oct Addtech Press release

Addtech förvärvar Leica Nilomark Oy

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag förvärvat samtliga aktier i Leica Nilomark Oy.Leica Nilomark erbjuder förbrukni...

11:45 / 1 Oct Addtech Press release

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2012 beslutade aktierelaterade
incitamentsprogrammet riktat till 25 ledningspersoner om maximalt
200 000 köpoptioner på återköpt...

16:00 / 28 Sep Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

Under september månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.Efter ...

08:02 / 28 Sep Addtech Press release

Addtech förvärvar Necks Electric-gruppen

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Necks Electric Holding AB.Necks Electri...

10:25 / 31 Aug Addtech Press release

Årsstämma i Addtech AB 29 augusti 2012

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande: Utdelning Utdelningen fastställdes ti...

18:30 / 29 Aug Addtech Press release

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 augusti 2012, kl 16.00 i Näringslivets Hus, Storga...

08:00 / 18 Jul Addtech Press release

Offentliggörande av årsredovisning 2011/2012

Addtechs årsredovisning för 2011/2012 finns nu tillgänglig på Addtechs hemsida www.addtech.com där såväl svensk som engelsk version finns.I tryckt for...

09:30 / 13 Jul Addtech Press release

Addtech förvärvar ASI Automatikk AS

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i ASI Automatikk AS.ASI Automatikk är...

13:00 / 31 May Addtech Press release

Addtech förvärvar Staubo Elektro Maskin AS

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Staubo Elektro Maskin AS.Staubo Elektro...

13:15 / 23 May Addtech Press release

Bokslutskommuniké 1 april 2011 - 31 mars 2012

1 april 2011-31 mars 2012 (12 månader) * Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 5 200 MSEK (4 418). * Rörelseresultatet ökade med 24 procent til...

12:00 / 9 May Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

Under februari månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 778 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.Efter o...

08:00 / 29 Feb Addtech Press release

Addtech förvärvar BioNordika-koncernen

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag förvärvat samtliga aktier i BioNordika Holding AB.BioNordika Holding AB är mode...

13:45 / 26 Jan Addtech Press release