Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Active Care Sverup AB

14:00 / 8 October 2012 Addtech Press release

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, förvärvar samtliga aktier i Active Care Sverup AB.

Active Care säljer medicintekniska produkter med tillhörande förbrukningsmaterial. Bolaget har en stark position på den svenska marknaden avseende produkter för läkemedels-inhalation vid vissa typer av lung- och luftvägssjukdomar. Active Care har åtta anställda och omsättningen uppgår till cirka 25 MSEK.

Inom sjukvårdssegmentet fokuserar Affärsområdet Addtech Life Science på försäljning av reagenser och diagnostikutrustningar i Norden. Active Care kompletterar och breddar affärsområdets verksamhet med medicintekniska produkter.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 8 oktober 2012

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00 Artur Aira, Affärsområdeschef Addtech Life Science, +46 8 54 54 14 00

Addtech förvärvar Active Care Sverup AB: hugin.info/132861/R/1647303/530971.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF