Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 30 september 2012 (6 månader)

08:00 / 26 October 2012 Addtech Press release

1 april - 30 september 2012 (6 månader)

* Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 2 525 MSEK (2 453). * Rörelseresultatet minskade med 3 procent till 220 MSEK (226). * Resultatet efter finansiella poster minskade med 2 procent till 211 MSEK (216) och resultatet efter skatt minskade med 3 procent till 153 MSEK (157). * Vinst per aktie uppgick till 6,95 SEK (7,00). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 14,55 SEK (13,40). * Kassaflödet från rörelsen uppgick till 89 MSEK (86). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 19,15 SEK (13,65). * Avkastningen på eget kapital uppgick till 33 procent (34) och soliditeten var 35 procent (34). * Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt fyra förvärv, varav två efter periodens slut, vilka tillför en omsättning om cirka 170 MSEK på årsbasis.

1 juli - 30 september 2012 (3 månader)

* Nettoomsättningen under andra kvartalet minskade med 2 procent till 1 189 MSEK (1 218). * Rörelseresultatet minskade med 17 procent till 95 MSEK (114) och rörelsemarginalen uppgick till 8,0 procent (9,4). * Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 3,10 SEK (3,55).

Stockholm den 26 oktober 2012

Johan Sjö VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Delårsrapporten för perioden 1 april 2012 - 31 december 2012 kommer att publiceras 12 februari 2013.

För ytterligare information kontakta: Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00 Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport 1 april - 30 september 2012 (6 månader): hugin.info/132861/R/1652279/533502.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF