Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Vallin Baltic AS och Vallin Baltic SIA

10:00 / 30 November 2012 Addtech Press release

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Vallin Baltic AS och Vallin Baltic SIA.

Vallin Baltic AS och Vallin Baltic SIA är teknikhandelsbolag som tillhandahåller produkter inom elinstallation med tillhörande mätsystem samt telekomutrustning i de baltiska länderna. Vallin Baltic AS är verksamt i Estland och Vallin Baltic SIA har verksamhet i Lettland och Litauen. Vallin Baltic bolagen representerar världsledande leverantörer inom sina produktområden och har en stark position på den baltiska marknaden inom sina kund- och produktsegment.

Vallin Baltic AS och Vallin Baltic SIA kompletterar Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Products. Vallin Baltic bolagen har cirka 20 anställda och omsätter cirka 50 MSEK.

Tillträde beräknas ske i början av december 2012. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 30 november 2012

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00 Åke Darfeldt, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 708 870 515

Addtech förvärvar Vallin Baltic AS och Vallin Baltic SIA: hugin.info/132861/R/1661633/538392.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF