Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Norsk Analyse-koncernen

17:10 / 12 December 2012 Addtech Press release

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtech-koncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Norsk Analyse AS.

Norsk Analyse-koncernen säljer systemlösningar och analysatorer för gas- och vätskeanalys samt utför service och underhåll på levererade anläggningar. Koncernen har en stark position som leverantör av kompletta analyssystem med egen konstruktion och produktion. Kunder finns främst inom olje & gas- samt processindustrin i Norden. Koncernen har egna försäljningsbolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Trinidad/Tobago samt Turkiet. Norsk Analyse-koncernen har ett 60-tal anställda och omsätter totalt ca 120 MNOK.

Norsk Analyse-koncernen kommer att ingå i affärsenheten Process Technology som marknadsför utrustning till processindustrin i Sverige, Danmark och Finland. Norsk Analyse kompletterar vår befintliga verksamhet geografiskt och tillför ytterligare kundvärde genom egna systemlösningar.

Tillträde beräknas ske i början av januari 2013 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 12 december 2012

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00 Artur Aira, Affärsområdeschef Addtech Life Science, +46 8 54 54 14 00

Addtech förvärvar Norsk Analyse-koncernen: hugin.info/132861/R/1663283/539941.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF