Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Staubo Elektro Maskin AS

13:15 / 23 May 2012 Addtech Press release

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Staubo Elektro Maskin AS.

Staubo Elektro Maskin är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller helhetslösningar inom batteri- och strömförsörjning, elmotorer samt signalsystem. Bolaget representerar världsledande leverantörer inom sina produktområden och har en stark position på den norska marknaden inom sina kund- och produktsegment.

Staubo kommer att ingå i affärsenheten Energy Storage som utvecklar och säljer batterilösningar och strömförsörjning. Bolaget ger affärsenheten en stark position på den norska marknaden. Staubo har femton anställda och omsätter cirka 65 MNOK.

Tillträde beräknas ske i början av juli 2012 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 23 maj 2012 Addtech AB (publ)

For further information, contact Johan Sjö, President, Addtech AB, +46 8 470 49 00 Åke Darfeldt, Business area manager, Addtech Energy & Equipment, +46 708 870 515

Addtech förvärvar Staubo Elektro Maskin AS : hugin.info/132861/R/1614243/514218.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF