Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2012 (3 månader)

08:00 / 17 July 2012 Addtech Press release

* Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 336 MSEK (1 235). * Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 125 MSEK (112). * Resultatet efter finansiella poster ökade med 10 procent till 118 MSEK (107) och resultatet efter skatt ökade med  10 procent till 86 MSEK (78). * Vinst per aktie uppgick till 3,90 SEK (3,45). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 15,10 SEK (12,40). * Kassaflödet från rörelsen uppgick till 44 MSEK (27). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 19,80 SEK (13,60). * Avkastningen på eget kapital uppgick till 34 procent (31) och soliditeten var 40 procent (42). * Koncernen har efter periodens slut tillträtt två förvärv, vilka tillför en omsättning om cirka 120 MSEK på årsbasis.

Stockholm den 17 juli 2012

Johan Sjö VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommunikén för perioden 1 april - 30 september 2012 kommer att publiceras 26 oktober 2012.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 29 augusti 2012 kl. 16.00.

För ytterligare information kontakta: Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00 Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Rapporten inklusive tabeller kan även laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2012 (3 månader): hugin.info/132861/R/1627015/520675.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF