Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Aktierelaterat incitamentsprogram

16:00 / 28 September 2012 Addtech Press release

Det av årsstämman 2012 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet riktat till 25 ledningspersoner om maximalt 200 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 11,60 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 214,50 SEK motsvarande 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 31 augusti - 13 september 2012. Lösenperioden är mellan 14 september 2015 och 3 juni 2016.

Stockholm den 28 september 2012

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00 Kristina Willgård, CFO Addtech AB, +46 8 470 49 10

Aktierelaterat incitamentsprogram: hugin.info/132861/R/1644618/529832.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Addtech AB via Thomson Reuters ONE


http://www.addtech.com

Addtech AB

Show as PDF