Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Avstämningsdag uppdelning av aktier

Styrelsen har idag fattat beslut om avstämningsdag för bolagsstämmans beslut om uppdelning av aktier.Avstämningsdag blir den 12 december 2013, vilket ...

11:30 / 5 Dec Addtech Press release

Addtech förvärvar Valnor AS

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Valnor AS.Valnor är ett teknikhande...

20:30 / 4 Nov Addtech Press release

Addtech AB återköp av egna aktier

Addtech har idag, den 29 oktober 2013 återköpt 38 813 B-aktier till en snittkurs av 297 kr.Addtechs innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till...

18:00 / 29 Oct Addtech Press release

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2013 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet riktat till 25 ledningspersoner om maximalt 180 000 köpoptioner på återköpta ak...

14:00 / 18 Sep Addtech Press release

Addtech förvärvar Sittab AB

Addtech Industrial Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Sittab AB.Sittab är en ni...

14:45 / 12 Sep Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

During the month of August the number of shares in Addtech AB has changed due to shareholders request for conversion of 1,780 class A shares to corres...

10:00 / 30 Aug Addtech Press release

Årsstämma i Addtech AB 28 augusti 2013

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:Utdelning Utdelningen fastställdes til...

19:00 / 28 Aug Addtech Press release

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 augusti 2013, kl 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16, ...

18:39 / 17 Jul Addtech Press release

Bokslutskommuniké 1 april 2012-31 mars 2013

1 april 2012-31 mars 2013 (12 månader) · Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 5 403 MSEK (5 200). · Rörelseresultatet minskade med 7 procent ti...

12:16 / 14 May Addtech Press release

Addtech förvärvar Rutab

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 80 procent av aktierna i Rutab AB.Rutab är en leverantör ...

14:00 / 15 Mar Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

Under februari månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. Efter ...

13:00 / 28 Feb Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

Under januari månad har Addtech AB på begäran av aktieägare
genomfört omstämpling av 
1 780 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i
...

09:30 / 25 Jan Addtech Press release