Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Omstämpling av A-aktier

09:30 / 25 January 2013 Addtech Press release

Under januari månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 
1 780 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. 

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 087 724 medan antalet B-aktier uppgår till 
21 645 108.

 

Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell:

 

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 1 089 504 21 643 328 32 538 368 22 732 832
Efter omstämpling 1 087 724 21 645 108 32 522 348 22 732 832

 

Stockholm den 25 januari 2013

 

Addtech AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta 
Kristina Willgård, CFO, +46 8 470 49 10

PDF Omstämpling av A-aktier