Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB återköp av egna aktier

18:00 / 29 October 2013 Addtech Press release

Addtech har idag, den 29 oktober 2013 återköpt 38 813 B-aktier till en snittkurs av 297 kr.

Addtechs innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 713 963 B-aktier.

Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 22 732 832 och antalet utestående aktier uppgår till 22 018 869.

Stockholm den 29 oktober 2013 Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kristina Willgård, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/addtech/r/addtech-ab-aterkop-av-egna-aktier,c9489829

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/3619/9489829/177191.pdf

Show as PDF