Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Extra bolagsstämma i Addtech AB 19 november 2013

15:30 / 19 November 2013 Addtech Press release

Uppdelning av aktier Vid dagens extra bolagsstämma beslutade aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag, och i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier att antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 68 198 496 stycken, varav 3 253 800 aktier av serie A och 64 944 696 av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 0,75 kronor.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten.

Ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslutade också om ändring av det antal aktier som kan finnas i bolaget som en konsekvens av beslutet uppdelning av bolagets aktier. Det innebär att antalet aktier i bolaget nu kan vara lägst sextio miljoner (60 000 000) och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240 000 000).

Information om den extra bolagsstämman Information om den extra bolagsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstyrning/Bolagsstämma.

Stockholm den 19 november 2013

Addtech AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/addtech/r/extra-bolagsstamma-i-addtech-ab-19-november-2013,c9500739

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/3619/9500739/185256.pdf

Show as PDF