Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Omstämpling av A-aktier

13:00 / 28 February 2013 Addtech Press release

Under februari månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 086 380 medan antalet B-aktier uppgår till 21 646 452.

Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier Före omstämpling 1 087 724 21 645 108 32 522 348 22 732 832 Efter omstämpling 1 086 380 21 646 452 32 510 252 22 732 832

Stockholm den 28 februari 2013

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kristina Willgård, CFO, +46 8 470 49 10Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/addtech/r/omstampling-av-a-aktier,c9377726

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/3619/9377726/97094.pdf

Show as PDF