Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Rutab

14:00 / 15 March 2013 Addtech Press release

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 80 procent av aktierna i Rutab AB.

Rutab är en leverantör av elektrotekniskt material och komponenter för automationsteknik med fokus på kabelförskruvningar, genomföringar och skyddsslang samt maskinkabel. Bolagets huvudkontor ligger i Nässjö med säljkontor i Stockholm, Sundsvall och vid ett dotterbolag i Norge. Sedan november 2012 är Novum AB ett dotterbolag till Rutab AB.

Rutab representerar världsledande leverantörer inom sina produktområden och har en stark position på den svenska marknaden inom sina kund- och produktsegment. Bolaget kompletterar Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Products. Rutab har cirka 40 anställda och omsätter cirka 150 MSEK.

Tillträde beräknas ske i början av april 2012. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under nästa räkenskapsår.

Stockholm den 15 mars 2013

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00 Åke Darfeldt, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 708 870 515Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/addtech/r/addtech-forvarvar-rutab,c9385484

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/3619/9385484/103127.pdf

Show as PDF