Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtechs årsredovisning för 2012/2013 offentliggjord

09:03 / 11 July 2013 Addtech Press release

Addtechs årsredovisning för 2012/2013 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida där den även kan laddas ned som pdf-version. Besök: www.addtech.com

I tryckt format beräknas årsredovisningen vara aktieägare som beställt denna tillhanda i mitten av juli.

Stockholm den 11 juli 2013.

Addtech AB (publ)


För mer information kontakta: Kristina Willgård, CFO +46 8 470 49 10 kristina.willgard@addtech.com

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och offentlig sektor. Addtech har omkring 2 000 anställda i cirka 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/addtech/r/addtechs-arsredovisning-for-2012-2013-offentliggjord,c9440711

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/3619/9440711/141981.pdf

Show as PDF