Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech avser att fatta beslut om uppdelning av aktier

15:30 / 28 August 2013 Addtech Press release

Addtechs styrelse har vid styrelsemöte idag beslutat att kalla till en extra bolagsstämma i november 2013 som skall ta ställning till en uppdelning av bolagets aktier (split) för att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Styrelsen avser att föreslå en uppdelning som innebär att varje aktie i bolaget delas upp på tre aktier.

Stockholm den 28 augusti 2013. Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Kristina Willgård, CFO, +46 8 470 49 10

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/addtech/r/addtech-avser-att-fatta-beslut-om-uppdelning-av-aktier,c9457618

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/3619/9457618/153801.pdf

Show as PDF