Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Aktierelaterat incitamentsprogram

14:00 / 18 September 2013 Addtech Press release

Det av årsstämman 2013 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet riktat till 25 ledningspersoner om maximalt 180 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 21,20 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 318,40 SEK motsvarande 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 30 augusti - 12 september 2013. Lösenperioden är mellan 19 september 2016 och 2 juni 2017.

Stockholm den 18 september 2013 Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00 Kristina Willgård, CFO Addtech AB, +46 8 470 49 10Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/addtech/r/aktierelaterat-incitamentsprogram,c9468333

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/3619/9468333/161478.pdf

Show as PDF