Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Omstämpling av A-aktier

Under november månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 4 032 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.
...

16:00 / 28 Nov Addtech Press release

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2014 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet riktat till 25 ledningspersoner om maximalt 350 000 köpoptioner på återköpt...

15:30 / 6 Oct Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

Under september månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 4 032 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget....

16:00 / 30 Sep Addtech Press release

Addtech AB återköp av egna aktier

Addtech har idag, den 15 september 2014 återköpt 4 543 B-aktier till en snittkurs av 101,25 kr.
Addtechs innehav av egna aktier efter återköpet...

18:00 / 15 Sep Addtech Press release

Addtech AB återköp av egna aktier

Addtech har idag, den 12 september 2014 återköpt 345 457 B-aktier till en snittkurs av 99,60 kr.
Addtechs innehav av egna aktier efter återköpe...

18:30 / 12 Sep Addtech Press release

Årsstämma i Addtech AB 27 augusti 2014

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:
Utdelning
Utdelningen faststä...

19:00 / 27 Aug Addtech Press release

Addtech förvärvar Flow-Teknikk AS

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtech koncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Flow-Teknikk AS.
Flow-T...

15:00 / 1 Aug Addtech Press release

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 augusti 2014, kl 16.00 på IVA, Grev Turegatan ...

11:00 / 16 Jul Addtech Press release

Delårsredogörelse 1 april - 30 juni 2014

1 april - 30 juni 2014 (3 månader)
Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 529 MSEK (1 500).
Rörelseresultatet minskade med 5 p...

08:00 / 16 Jul Addtech Press release

Addtech förvärvar Hans FØlsgaard A/S

Addtech har idag tecknat avtal om förvärv av 90 procent av aktierna i Hans Følsgaard A/S.
Hans Følsgaard är ett teknikhandelsbolag som levere...

15:30 / 17 Jun Addtech Press release

Addtech förvärvar Solar Supply Sweden AB

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Solar Supply Sweden AB.
Solar ...

12:30 / 5 May Addtech Press release

Addtech förvärvar GigaCom AB samt GigaCom AS

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i GigaCom AB samt GigaCom AS.
...

15:05 / 18 Mar Addtech Press release