Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Aktierelaterat incitamentsprogram

15:30 / 6 October 2014 Addtech Press release

Det av årsstämman 2014 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet riktat till 25 ledningspersoner om maximalt 350 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 6,40 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 116,70 SEK motsvarande 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 29 augusti - 11 september 2014. Lösenperioden är mellan 17 september 2017 och 1 juni 2018.

Stockholm den 6 oktober 2014

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, CFO Addtech AB, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/