Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 juli - 30 september 2014 (3 månader)

08:00 / 5 November 2014 Addtech Press release

1 juli - 30 september 2014 (3 månader)
 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 1 664 MSEK (1 409).
 • Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 140 MSEK (121) motsvarande en rörelsemarginal om 8,4 procent (8,6).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 16 procent till 135 MSEK (117).
 • Resultat efter skatt uppgick till 103 MSEK (90).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,50 SEK (1,30). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 5,65 SEK (5,25).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 29 procent (32) och soliditeten var 35 procent (36).
 • Under kvartalet har koncernen tillträtt sex förvärv, vilka tillför en omsättning om cirka 495 MSEK på årsbasis.
1 april - 30 september 2014 (6 månader)
 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 3 193 MSEK (2 909).
 • Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 267 MSEK (254) och rörelsemarginalen uppgick till 8,4 procent (8,7).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 6 procent till 254 MSEK (241) och resultat efter skatt uppgick till 194 MSEK (183).
 • Vinst per aktie uppgick till 2,90 SEK (2,70).

Stockholm den 5 november 2014

Johan Sjö
VD och koncernchef

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Delårsrapporten för perioden 1 april - 31 december 2014 kommer att publiceras 12 februari 2015.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/