Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Omstämpling av A-aktier

16:00 / 28 November 2014 Addtech Press release

Under november månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 4 032 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 3 245 736 medan antalet B-aktier uppgår till 64 952 760.

Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 3 249 768 64 948 728 97 446 408 68 198 496
Efter omstämpling 3 245 736 64 952 760 97 410 120 68 198 496

Stockholm den 28 november 2014

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, CFO, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/