Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Solar Supply Sweden AB

12:30 / 5 May 2014 Addtech Press release

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Solar Supply Sweden AB.

Solar Supply är ett teknikhandelsbolag som marknadsför och installerar solcellssystem med tillhörande komponenter på den svenska marknaden. Bolagets verksamhet baseras på skräddarsydda anläggningar med ingående komponenter från väletablerade leverantörer.

Bolaget kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Storage. Solar Supply har 3 anställda och omsätter cirka 15 MSEK.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 5 maj 2014

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Åke Darfeldt, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 708 870 515

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/