Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Hans FØlsgaard A/S

15:30 / 17 June 2014 Addtech Press release

Addtech har idag tecknat avtal om förvärv av 90 procent av aktierna i Hans Følsgaard A/S.

Hans Følsgaard är ett teknikhandelsbolag som levererar komponenter och system till OEM-kunder och större slutförbrukare inom tillverkningsindustrin samt produkter inom infrastruktur och kraftöverföring till bl.a. elkraftsproducenter och vindkraftstillverkare. Hans Følsgaard har verksamhet med egna bolag i Danmark , Norge och Sverige. Under räkenskapsåret 2013 hade Hans Følsgaard-koncernen en omsättning om cirka 300 MDKK, ett rörelseresultat om cirka 20 MDKK och 65 anställda.

Hans Følsgaards produktprogram inom områdena OEM-komponenter, automation och fiberteknik förstärker affärsområdet Components verksamhet inom motsvarande områden på respektive geografisk marknad. För affärsområdet Energy så kompletterar Hans Følsgaards produktprogram inom elkraft, el-teknik och kabel verksamheterna inom affärsenheterna Energy Supply och Energy Products. Hälften av Hans Følsgaards omsättning och resultat kommer redovisas inom affärsområdet Components och hälften kommer redovisas inom affärsområdet Energy.

Tillträde beräknas ske i början av juli 2014. Følsgaard Fonden som är en av de befintliga ägarna kommer tills vidare äga 10 procent av aktierna i bolaget. Förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 17 juni 2014

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 516
Åke Darfeldt, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 708 870 515

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/