Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Tampereen Sähköpalvelu Oy (TSP Oy)

09:30 / 4 July 2014 Addtech Press release

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i TSP Oy.

TSP är ett teknikhandelsbolag som tillhandahåller komponenter för elinstallationer till OEM-kunder på främst den finska marknaden. I produktutbudet finns bland annat kablage, kontaktdon och förskruvningar.

Bolaget representerar världsledande leverantörer och har en stark position på den finska marknaden inom sitt kund- och produktsegment. TSP kompletterar Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Products. Bolaget har cirka 25 anställda och omsätter cirka 7,5 MEUR.

Tillträde beräknas ske i början av juli 2014. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 4 juli 2014

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Åke Darfeldt, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 708 870 515

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/