Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtechs årsredovisning för 2013/2014 offentliggjord

15:15 / 8 July 2014 Addtech Press release

Addtechs årsredovisning för 2013/2014 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida där den även kan laddas ner som pdf-version. Besök www.addtech.com (http://www.addtech.se/)

I tryckt format beräknas årsredovisningen vara aktieägare som beställt denna tillhanda i mitten av juli.

Stockholm den 8 juli 2014

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, CFO, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/