Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Flow-Teknikk AS

15:00 / 1 August 2014 Addtech Press release

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtech koncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Flow-Teknikk AS.

Flow-Teknikk är ett teknikhandelsbolag som marknadsför processinstrumentering till industri, forskning och offshore marknaderna i Norge. Produktprogrammet består av instrument från ledande leverantörer för mätning av nivå, tryck och flöde.

Bolaget kompletterar Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Process Technology. Flow-Teknikk har 6 anställda och omsätter cirka 30 MNOK.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 1 augusti 2014

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Artur Aira, Affärsområdeschef, Addtech Life Science, +46 709 500 090

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/